Midang_Ni:tom “মিদাং নিঃতম”


সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ মানুহৰ নিয়মেৰে ইংৰাজী গান আৰু বাদ্য যন্ত্ৰৰ মাজত মাক দেউতাক আৰু বয়োজেষ্ঠ্য সন্মানীয় ব্যক্তি সকলৰ মাজত দৰা কন্যাই নিলাজৰ নিচিনাকৈ চুমা চুমি কৰি বিয়াৰ দিনাই পাপ চপাই লোৱাতকৈ নতুবা বিহাৰী, বেংগলীৰ নিচিনাকৈ হুলস্থূল কৰি বেণ্ড পাৰ্টি বজাই নাচি বাগি ফুৰ্ত্তি কৰাতকৈ তলত দিয়া আমাৰ নিজৰ “মিদাং নিঃতম” সকলোৱে আমাৰ সমাজৰ বিয়াত ব্যৱহাৰ কৰোঁ আহঁক।

Midang Ni:tom

Adi: télé di:té télé ké:ké rangdanga
Banji so:nyik yange:tagai ké:ké.

Banji ko:bang yangétagai ké:ké.
Ma:mo kampu:mé yamsa:yéné.

Ko:bang laksum palíktoka
Pi:ro-kamro raglíktoka
A:me karé re:líktoka
Do:jé-kanjé ka:yékukê
Gu:mín-So:yíng kamtadyépé
Siné mo:bo kumtadyépé
Banji ko:bang da:líktoka
Ma:mo Kampung Sa:yébongké
Pi:séng dumdum manlíktoka
Gí:dang déír pongírdopé
Banji kungke: putobongké
Kumdang déír-pongkír yépé
Dumdum lu:pi manlíktoka
Ko:je paríng rí:sayépê
Amgo yago go:sayépé
Okum kumdang írga:yépé.

Image may contain: one or more people and people standing
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: